Forside - 首页

Dansk – Kinesisk Frivilligt Netværk er en ikke politisk eller religiøs organisation, hvis formål er
- at være et dansk-kinesisk kulturelt og socialt netværk
- at fremme kineseres integration i det danske samfund
- at fremme udveksling af viden, erfaring og kultur mellem danskere og kinesere
Foreningens arbejde bygger på forpligtende fællesskab og aktivt medlemskab.
Foreningens medlemmer har både indflydelse på og ansvar for planlægningen og udførelsen af foreningens aktiviteter.
Vedtægter for foreningen Dansk – Kinesisk Frivilligt Netværk
本协会是一个非政治或宗教组织。
1. 本协会是一个建立在丹中之间文化交流的社会组织。
2. 协会工作是为帮助在丹华人融入丹麦社会。
3. 协会工作注重交流中丹信息,生活经验和文化习俗等。以及帮助丹麦人更好的了解中国。
协会工作是建立在有约束力的集体利益和成员的积极配合之上。
协会成员有规划和执行该协会活动的权力和责任。
丹中志愿者协会章程
The Danish - Chinese Volunteer Association is a non political or religious organization. The purpose is:
- To create a culture and society network between the Denmark and China.
- To help Chinese people integrate into Danish society.
- To Promote knowledge, experience and culture exchange between Danes and Chinese.
The association is based on the social responsibilities and active membership.
Association members have both power and responsibility for planning and execution of its activities.
Charter of the Danish - Chinese Volunteer Association
Find os på Facebook
© dkfn.dk 2011-2017 - All rights reserved - Sponsered by B-sites - Design & programming: BlomSites - Browser Optimization.